Glossybox Vs. Boxycharm β€οΈ

This may not come to a surprise for you guys but I recently just cancelled my Birchbox due to lack of products that I really loved.  Every month for the past 6-7 months I feel like I get 1 or 2 products out of the whole box that I really loved, and enjoyed.

Decembers box was the icing on the cake to make me cancel when I received sunscreen.  Yeah Sunscreen.  Hello Birchbox we live, and run circles in the same city.  Last time I checked there hasn’t been a 90 degree day in Manhattan since September.  What the HELL am I going to do with sunscreen in December?!

So I cancelled, and they have officially lost my business, and loyalty as a customer…

This brings me to my headline! Im deciding on either subscribing to GlossyBox or BoxyCharm within the next few days.  Ive been on both of their websites, and they both seem really awesome! Who doesn’t love 5-6 FULL SIZE products!

I wanted my BoxyCharm, GlossyBox subscribers to give me some help in to which one I should go with!

 • Which do you like more?
 • What kind of products do you receive?
 • What brands do you recieve?
 • Do they make you take a quiz?
 • Which one has more makeup?

These are just some of the things I would love to know about both brands to help me make a decision.  So my lovely readers if you can help convince me which one I should get you will all be amazing!

Love Always,

IMG_2057-0

Twitter | YouTube | Pinterest | BLOGLOVIN’

Advertisements

14 thoughts on “Glossybox Vs. Boxycharm β€οΈ

 1. I haven’t subscribed to either of these, but would love to know which one you end up trying!! I personally just signed up for my first Birchbox and FabFitFun box because I kept hearing great things. Fingers crossed January’s box is better than December’s based on your post!

  Liked by 2 people

  1. I winded up signing up with boxy charm yesterday =)! I did my research and boxy charm gives you way more makeup then glossy box which is mostly haircare/skincare. But I hope you enjoy birch box, and let me know how it goes! And how FabFitFun is too! XO

   Liked by 1 person

   1. I’d never heard of boxy charm before your post, I can’t wait to see what you get! I got my first boxes from Ipsy, Birchbox and FabFitFun and so far I’m impressed with them all, especially for the price points!

    Liked by 1 person

   2. Woohoo! Hopefully my boxy charm will
    Be here soon so I can do a post on it! But please do a post on your fab fit fun I can’t wait to see what’s inside ❀️

    Liked by 1 person

  1. Well good news I decided to not go with glossy box for that exact reason πŸ™‚ I just signed up for boxy charm, and Im super excited, and can’t wait to share with you guys once it arrives! XO

   Liked by 1 person

 2. I had the same feelings towards birch box as you. Personally I would go with boxy charm. Glossybox is nice but they give you so much skin care, boxy charm, on the other hand, gives you a nice mixture of both but more on the makeup side.

  Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s